σε

Secretaries Forum

Το forum των στελεχών Βοηθών Διοίκησης

Συντομεύσεις

Δημοφιλείς Ετικέτες

Δεν υπάρχουν Ετικέτες που να έχουν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

To πρόγραμμα σας προετοιμάζει για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants. Η πιστοποίηση που είναι η μοναδική στην Ελλάδα προσφέρεται από την ACTA που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις, είτε δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις που να ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που ορίστηκαν. Παρακαλούμε ελέγξτε εάν έχουν εφαρμοστεί τα σωστά κριτήρια αναζήτησης.
Περισσότερες Επιλογές
Copyright © 2008 by Q-Training.All rights Reserved
Με χρήση του Community Server (Non-Commercial Edition), από την Telligent Systems